"Dlaczego nie mogę być chrzestnym/chrzestną?" - to pytanie zadaje wiele osób, gdy w kancelarii parafialnej spotykają się z odmową zaakceptowania na chrzestnego/chrzestną proponowanej przez rodziców osoby. Wynika to często z niewiedzy na temat kryteriów, jakie musi spełniać kandydat na ojca chrzestnego, czy też kandydatka na matkę chrzestną.

W pierwszej kolejności należałoby przybliżyć, kim tak naprawdę jest ojciec chrzestny, czy też matka chrzestna. Jak czytamy w Kodeksie Prawa Kanonicznego (kan. 872): "Ma on [chrzestny - przyp. red.] dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki." Rolą i obowiązkiem chrzestnego jest więc przede wszystkim pomoc rodzicom w wychowaniu dziecka, jak również stanie na straży jego odpowiedniego rozwoju duchowego i religijnego. Dorosłemu katechumenowi zaś chrzestny powinien czynnie pomagać w poznawaniu i zgłębianiu wiary katolickiej. 

Wynika z tego wprost, że aby można było wypełnić zadania stawiane przed chrzestnym, kandydat na niego musi spełniać następujące warunki:

- należy być wierzącym i praktykującym katolikiem,

- należy ukończyć 16. rok życia,

- należy przyjąć Sakrament Bierzmowania,

- w przypadku uczęszczania do szkoły - należy przedstawić opinię katechety.

W przypadku, gdy kandydat na chrzestnego/chrzestną jest spoza parafii, w której odbywa się chrzest, należy przedstawić zaświadczenie pobrane z parafii zamieszkania stwierdzające, że dana osoba jest wierzącym i praktykującym katolikiem.  

Rodzicami chrzestnymi nie mogą być więc osoby, które:

- są biologicznymi rodzicami dziecka,

- jawnie żyją w sprzeczności z nauką Kościoła,

- formalnie wystąpiły z Kościoła,

- żyją w małżeństwach niesakramentalnych lub związkach nieformalnych, co jest sprzeczne z zasadami wiary katolickiej,

- są w wieku szkolnym i nie uczęszczają na katechezy.

Do bycia chrzestnym nie mogą zostać dopuszczeni także ci, na których została nałożona jakakolwiek kara kościelna. 

Podsumowując, warto, aby rodzice dopełniający formalności potrzebne do sakramentu Chrztu św. znali te obostrzenia i pod tym kątem od samego początku szukali potencjalnych rodziców chrzestnych dla swojego dziecka. Na pewno oszczędzi to czasu nie tylko rodzicom, czy kandydatom na chrzestnych, ale także osobom pracującym w kancelariach parafialnych. Oszczędziłoby to także niemiłych chwil konsternacji w przypadku niespodziewanej dla osób zainteresowanych odmowy ze strony kościelnej. 

Luty 2020
N P W Ś C Pt S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
f