Z Dzienniczka św. siostry Faustyny:

„Od samego rana czułam bliskość Matki Najświętszej. W czasie mszy św. ujrzałam Ją tak śliczną i piękną, że nie mam słów, abym mogła choć cząstkę tej piękności wypowiedzieć. Cała była biała, przepasana szarfą niebieską, płaszcz też niebieski, korona na głowie, z całej postaci bił blask niepojęty. – Jestem Królową Nieba i Ziemi, ale szczególnie Matką Waszą. – Przytuliła mnie do Serca swego i rzekła: Ja  zawsze współczuję z Tobą. – Odczułam moc nieskalanego Jej serca, która się udzieliła duszy mojej. Od dziś staram się o jak największą czystość duszy, aby promienie łaski Bożej odbijały się w całej jasności. Pragnę być kryształem, aby w oczach Jego znaleźć upodobanie”.

Umiłowani Czciciele Królowej Polski,
Jakże wspaniała musiała to być wizja skoro sam jej opis, choć - jak przyznaje św. siostra Faustyna - jest jedynie namiastką, wzbudza w nas podziw i zachwyt dla piękna i majestatu Maryi – naszej Matki. Jakże wielu z nas pragnęłoby ujrzeć w mistycznym uniesieniu – na wzór siostry Faustyny – Maryję opromienioną blaskiem chwały Jezusa. Czyż taki realistyczny obraz nie byłby w stanie skruszyć w nas ostatecznie muru zwątpienia i niewiary?

Jakże trudno jest pogodzić w sercu ten plastyczny i pełen realizmu opis siostry Faustyny, porywający swoim pięknem i blaskiem ze statecznym, spokojnym i cichym, wizerunkiem Maryi znanym nam z obrazów namalowanych ludzką ręką… Chyba każdy Polak zna dobrze ten wizerunek, większość z nas osobiście oddało pokłon Maryi w pielgrzymce do Częstochowy. Wizerunek Królowej Polski, Częstochowski wizerunek. Ten obrazek znajduje się chyba w każdym polskim domu. Może wisi na ścianie, a może jest gdzieś ukryty w książeczce do nabożeństwa, a który przecież powinien być przede wszystkim odmalowany w naszych sercach. Wizerunek Maryi Królowej – tej której wzrok mówi wszystko. Tej która jest cicha i pokorna. I jako cicha i pokorna matka nie musi mówić, bo dziecko z samego wzrok matki potrafi odczytać co Ona chce mu powiedzieć. Maryja nie musi nic mówić, bo jej oczy mówią wszystko. To my musimy otwierać przed nią nasze usta do modlitwy, jak pisklęta, które trzeba karmić i o które trzeba się troszczyć.

Dobrze to rozumieli nasi przodkowie… W roku 1656 król Jan Kazimierz w podzięce za zwycięstwo nad Szwedami: modlił się: „WIELKA BOGA-CZŁOWIEKA MATKO, NAJŚWIĘTSZA DZIEWICO, CIEBIE ZA PATRONKĘ MOJĄ I ZA KRÓLOWĄ PAŃSTW MOICH OBIERAM. SAMEGO SIEBIE I WSZYSTKIE MOJE LUDY TWOJEJ OSOBLIWEJ OPIECE I OBRONIE POLECAM”.

Maryja, jak pokazuje historia naszego narodu, to ślubowanie przyjęła i prawdziwie stała się Królową tego narodu: Potop szwedzki, cud nad Wisłą, groza II wojny św., opresja systemu totalitarnego. To u niej - Królowej Polski - znajdowaliśmy ratunek. Biały Orzeł, Wolny i Niepodległy i Królowa Polski to najtrwalszy i najstarszy z sojuszy, wszak już na Polach Grunwaldu rozbrzmiewały słowa pieśni Bogurodzica. Ten sojusz to również Dziedzictwo polskie, moja i twoja tożsamość. Znał wartość tego dziedzictwa Jan Paweł II. Kiedy w 1979 r. Ojciec Święty żegnał się z nami po pierwszej historycznej pielgrzymce do naszej ojczyzny, będącej jeszcze nie w pełni wolnej wołał: „I dlatego – zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię „Polska” raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością. Abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę was: abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało”. Dziedzictwo, któremu na imię Rzeczpospolita,  Res publica. Rzecz moja i Twoja. Tożsamość i kod kulturowy po którym Polak rozpoznaje drugiego Polaka. Polskie wychowanie, które cechuje szacunek dla ludzkiej pracy i religii. 

Gdy zapyta się obywatela Europy Zachodniej: Co sądzisz o Polakach? To ludzie, którzy dobrze pracują i są bardzo religijni. Dzisiaj mówią nam, że trzeba inaczej wychowywać nowe Pokolenia, według jakiejś ideologii, której nazwy nie rozumieją nawet ludzie w moim wieku, bo nie jest to słowo polskie i nie odzwierciedla polskiej duszy, mentalności. Mówią, że trzeba się wyzbyć stereotypów na temat polskiej rodziny, roli kobiet i mężczyzn, że trzeba wykorzenić zwyczaje i tradycje a promować nowe wzorce społeczno-kulturowe dotyczące zachowania kobiet i mężczyzn. I trzeba te wzorce promować za pomocą specjalnych ważnych dokumentów (Konwencja antyprzemocowa). Mówią, że w Polsce nie ma równouprawnienia, jest przemoc ekonomiczna i że nasza Ojczyzna jest nienowoczesna i niepostępowa w swoich ideach.

Drodzy Bracia i Siostry, czy trzeba pouczać o równouprawnieniu naród którego Królową jest Maryja – kobieta? Tam, gdzie mężczyzna na powitanie składa pocałunek na dłoni kobiety? Czy trzeba pouczać o tolerancji i prawach człowieka naród, który jako pierwszy w Europie miał konstytucję, a w której czytamy:

"W imię Boga, w Trójcy Świętej jedynego… Ogłaszamy wolność zupełną dla wszystkich ludzi tak dalece, iż każdy człowiek, jak tylko stanie nogą na ziemi polskiej, wolnym jest zupełnie użyć przemysłu swego jak i gdzie chce, wolny jest czynić umowy na osiadłość, robociznę lub czynsze, jak i dopóki się umowi, wolny jest osiadać w mieście lub na wsiach, wolny jest mieszkać w Polszcze, lub do kraju, do którego zechce, powrócić, uczyniwszy zadosyć obowiązkom, które dobrowolnie na siebie przyjął."

A jeśli ktoś Ci powie, że Polska jest krajem bez tolerancji, to powiedz mu, żeby sięgnął do podręcznika historii i przeczytał, czym była konfederacja warszawska z roku 1573. Czy trzeba pouczać o równości płci naród, w którym prawo wyborcze kobiety uzyskały w roku 1918, a w Szwajcarii w jednym z kantónów dopiero w roku 1990?

Tak, królu Janie Kaziemierzu, podpisuję się pod Twoim ślubowaniem. Tak, św Janie Pawle II – z dumą i wiarą przyjmuję to dziedzictwo, któremu na imię Polska. Tak, Maryjo Bogarodzico, Ty jesteś moją Królową, a ja Twoim poddanym... Pytasz, jak masz kochać i czcić Maryję, która jest Królową Polski? Jak kochać Ojczyznę miłą, ziemię i dziedzictwo przodków?

Tak, jak kocha się swoją matkę – w sposób wierny i posłuszny... Polska kinematografia streściła to w znanym cytacie: Kaźmirz, mnie nie doktor potrzebny, ale syn posłuszny. A jeśli chcesz być wierny i posłuszny Maryi Królowej Polski to nie bój się w swoim domu lub świątyni uklęknąć i odmówić Różaniec, bo przecież tak brzmi maryjne orędzie: Odmawiajcie Różaniec!

Sługa Boży – kardynał Hlond polecał Polakom: "Trzeba ufać i modlić się! Jedyna broń, której Polska używając odniesie zwycięstwo – jest Różaniec".

Drodzy Bracia i Siostry,
w czasach, kiedy trwające kilkadziesiąt sekund trzęsienie ziemi obraca w pył dziedzictwa narodów i starożytnych kultur. W czasach, kiedy narody drżą o kształt swoich granic, także na naszym kontynencie. W takich właśnie czasach ratunek przychodzi przez modlitwę na kolanach z Różańcem w dłoni. A powiedział to jeden z admirałów floty z kart historii XVI-wiecznej Europy: "To nie generałowie, nie bataliony, czy oręż dały nam zwycięstwo, lecz Matka Boża Różańcowa”.

Nie bój się więc wziąć ten różańcowy oręż i mieć go zawsze przy sobie, nie bój się zaprosić swoją rodzinę, współmałżonka, dzieci byście uklęknęli razem przed Wizerunkiem Jasnogórskiej Pani... 

Drodzy Bracia i Siostry,
to właśnie takim wzrokiem patrzy na nas Matka Boża… Jakże wspaniała jest to Matka pełna blasku i jasności, która przytula do swego serca wszystkie swoje dzieci - także i te nie mające dla Niej czasu. Matka, której nie trzeba nic mówić, bo wszystko rozumie swym ogarniającym każdego człowieka sercem. Matka, która zawsze kocha i zawsze czeka. Matka cierpliwa.  

Niech zapadną głęboko w nas słowa modlitwy jeszcze jednego wielkiego syna naszego narodu; kardynała Stefana Wyszyńskiego: "Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami nieczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia, cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen"

Homilia ta została wygłoszona przez ks. Dominika Szczygielskiego w kościele pw. św. Kazimierza w Policach, podczas Mszy św. o godz. 12:00.

Luty 2020
N P W Ś C Pt S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
f