Różaniec to jedna z piękniejszych modlitw Kościoła. U progu października, miesiąca różańcowego, warto jest się przyjrzeć istocie tej modlitwy, która zawiera w sobie całą Nowego Przymierza.

Ojciec Święty Jan Paweł II w swoim Liście Apostolskim - Rosarium Virginis Mariae, we wprowadzeniu tak napisał o różańcu:

“Rosarium Virginis Mariae, który pod tchnieniem Ducha Bożego rozwinął się stopniowo w drugim tysiącleciu, to modlitwa umiłowana przez licznych świętych, a Urząd Nauczycielski Kościoła często do niej zachęca. W swej prostocie i głębi pozostaje ona również w obecnym trzecim tysiącleciu, które dopiero co się zaczęło, modlitwą o wielkim znaczeniu, przynoszącą owoce świętości. Jest ona dobrze osadzona wduchowości chrześcijaństwa, które — po dwóch tysiącach lat — nic nie straciło ze swej pierwotnej świeżości i czuje, że Duch Boży pobudza je do «wypłynięcia na głębię» (Duc in altum), by opowiadać światu, a nawet 'wołać' o Chrystusie jako Panu i Zbawicielu, jako «drodze, prawdzie i życiu» (J 14, 6), jako « celu historii ludzkiej, punkcie, ku któremu zwracają się pragnienia historii i cywilizacji».

Różaniec bowiem, choć ma charakter maryjny, jest modlitwą o sercu chrystologicznym.

W powściągliwości swych elementów skupia w sobie głębię całego przesłania ewangelicznego, którego jest jakby streszczeniem. W nim odbija się echem modlitwa Maryi, Jej nieustanne Magnificat za dzieło odkupieńcze Wcielenia, rozpoczęte w Jej dziewiczym łonie. Przez różaniec lud chrześcijański niejako wstępuje do szkoły Maryi,dając się wprowadzić w kontemplację piękna oblicza Chrystusa i w doświadczanie głębi Jego miłości. Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela.”

W Polsce ta forma modlitwy cieszy się szczególnym umiłowaniem. Pielęgnowana od wieków ciągle trwa i jest rozwijana w różnych formach praktykowania. Najnowszą z form (pisał o niej już Papież Paweł VI) jest różaniec z dopowiedzeniami - powszechniej określany jako “OAZOWY” od nazwy ruchu, z którego się w Polsce rozwinęła. Dopowiedzenia do różańca to prosty sposób, aby różaniec stał się rzeczywiście medytacją poszczególnych tajemnic z życia Jezusa, Maryi i Kościoła. Adresatem całości jest Maryja, ale w centrum naszych rozważań podczas odmawiania różańca pozostaje zawsze Chrystus, w którym dokonało się zbawienie świata. Różaniec jest więc modlitwą szczególnie chrystocentryczną. Pisał o tym św. Jan Paweł II:

”Centrum „Zdrowaś Maryjo”, poniekąd zwornikiem między jego pierwszą a drugą częścią, jest imię Jezus. Czasami przy pośpiesznym odmawianiu, to centrum uchodzi uwagi, a wraz z nim również nawiązanie do misterium Chrystusa, które jest kontemplowane. Ale to właśnie akcent, jaki kładzie się na imieniu Jezus i na Jego misterium, znamionuje znaczące i owocne odmawianie różańca. Już Paweł VI przypominał w Adhortacji Marialis cultus praktykowany w pewnych regionach zwyczaj, by podkreślać imię Chrystusa, dodając do niego refren (tzw. „dopowiedzenia”) nawiązujący do rozważanej tajemnicy. Jest to zwyczaj godny pochwały, zwłaszcza przy publicznym odmawianiu różańca. Wyraża on dobrze wiarę chrystologiczną, odnoszącą się do różnych momentów życia Odkupiciela. Jest to wyznanie wiary, a równocześnie pomoc w medytacji, która pozwala przyswajać i przeżywać misterium Chrystusa, w naturalny sposób związane z odmawianiem „Zdrowaś Maryjo”. (Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae, p. 33)

Mamy miesiąc październik, poświęcony w sposób szczególny tej modlitwie. Chciejmy uczestniczyć w tej modlitwie Kościoła, czy to w kościele na wspólnej modlitwie różańcowej lub włączając się do modlitwy w naszych domach. Zgromadżmy się wspólnie całą rodziną w domu, zapalmy świecę, która symbolizuje obecność Chrystusa i odmawiajmy - serdecznie do tego zachęcamy

 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus…

...którego poczęcie zwiastował Anioł, 

 

Zdrowaś Maryjo…

Luty 2020
N P W Ś C Pt S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
f